Covid 19

Att inte föra smitta vidare är en del vår vardag inom tandvården och har varit det långt innan pandemin. Till oss är alla välkomna, även du som tillhör en riskgrupp! Läs mer om hur våra rutiner nedan och scrolla ned till rubriken individuella möjligheter om du tillhör en riskgrupp.

Meny